Medlemsavgift

Alla som tränar hos oss är medlemmar i en ideell förening: IF Friskis&Svettis Vänersborg.

Medlemsavgiften är 200 kr för vuxen och 100 kr för ungdom tom 20 år och betalas per kalenderår. Det innebär att oavsett när på året du köper ditt träningskort så tar vi ut medlemsavgiften för innevarande år. I januari måste sedan alla medlemmar på nytt lösa sin medlemsavgift för det nya året. Vi börjar dock sälja medlemsavgiften för nästkommande år redan i november för att undvika att det bli köer och trängsel i januari.

Har du inte betalt din medlemsavgift kan du inte dra ditt träningskort i incheckningen utan hänvisas då till Receptionen.

Som medlem får du en olycksfallsförsäkring som täcker skador som uppstår under något av våra pass.