Skolor

Vi kan även ta emot skolelever under olika former, kanske vill ni förlägga en hälsodag hos oss och testa på olika delar av vårt utbud, eller så kan vi på en mer regelbunden basis ordna så att eleverna kan komma till oss under sina gymnastiktimmar.